Tjenester

CH Prosjekt har spesialisert seg på utemiljø for barn

Ingen prosjekter er for små og ingen prosjekter er for store! Ingenting er umulig, men det er mulig vi bruker litt lenger tid på å gjøre det umulige mulig!

Vi kan hjelpe til helt fra en gryende idé om lek og moro, til idéen har blitt omsatt til virkelighet og leken er i full gang! Vi prosjekterer og tegner, vårt samarbeid med engasjerte arkitekter og solide leverandører er avgjørende for våre gode resultater. Våre samarbeidspartnere gjør at vi kan levere et trygt produkt over hele Norge, vi har bygget lekeplasser fra Mandal i sør til Svalbard i nord! Og vi hjelper deg gjerne med vedlikehold og utbygging av eksisterende anlegg

Kunden er godt tatt vare på hos oss, men det er sluttbrukeren, barna, vi er mest opptatt av. Barn skal utfordres, de skal oppleve mestring og glede seg over å klare å nå sine mål. Barna skal inspireres og de inspirerer oss! Vi har tusenvis av fornøyde barn i våre barnehager, skoler og parker. Til og med kundene, barnehagestyrer, kommuner, lærere, foreldre, tanter og onkler er fornøyde, så hvis du ønsker deg en referanseliste før du setter i gang er det ikke noe problem!