CH prosjekt er et milijøfyrtårn!

Å bli sertifisert som Miljøfyrtårn er noe vi i CH Prosjekt AS ser på som et viktig ledd i arbeidet med å utvikle kvaliteten i det vi står for. Det er viktig for oss i CH Prosjekt AS, som ledende entreprenør i etablering av utemiljø for barn, å ha en klar og tydelig miljøprofil.

Logo av Miljøfyrtårn

Stiller større krav til oss selv

Det å være et miljøfyrtårn forplikter - til å leve opp til definerte krav innen blant annet internkontroll, HMS, arbeidsmiljø, energibruk, innkjøp og materialbruk, avfalls- og utslippshåndtering, transport og klimaregnskap. Kravene innebærer at vi blant annet har oversikt over:

 • Utslipp til luft og vann
 • Avfall og kildesortering
 • Energiforbruk
 • Innkjøp og videresalg av miljømerkede produkter
 • Oversikt over miljøsertifiserte leverandører
 • HMS tiltak og sykefravær

Det å bli sertifisert setter større krav til CH Prosjekt AS' miljøpolitikk. Vi ønsker å ta samfunnsansvar ved å bedre miljøpåvirkningen vår. Innenfor fokusområdene må vi videre sette oss mål for forbedring. Dette innebærer også informasjon og holdningsskapende arbeid blant medarbeidere.

Viktige elementer i miljøarbeidet er:

 • Å forebygge forurensning fra vesentlige miljøaspekter i vår kjede fra leverandør, grossist, underleverandører og kunde.
 • Å tilby miljøvennlige produkter
 • Å ta hensyn til miljøpåvirkning ved innkjøp av produkt, emballasje og valg av transportløsninger.
 • Å tilby kunden et miljøvennlig og trygt utemiljø
 • Å påvirke til miljøstyring hos våre leverandører
 • Å fokusere på helse og trivsel til hver enkelt medarbeider - både nå det gjelder jobb og arbeidsmiljø; og tilbud som kan benyttes på fritiden.
 • Å jobbe systematisk for å forbedre miljøprestasjonene våre. Dette innebærer at vi utarbeider mål og tiltak for miljøarbeidet, og gjennomfører klimaregnskap for å måle prestasjonene. Du kan se vårt årlige klimaregnskap her.

Hva er Miljøfyrtårn?

Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig sertifikat. Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet. Målgruppene er private og offentlige virksomheter, særlig små og mellomstore bedrifter. Bedrifter og virksomheter som går gjennom en miljøanalyse og deretter oppfyller definerte bransjekrav sertifiseres som Miljøfyrtårn. Det ses både på det indre og det ytre miljøet i virksomheten